Hra je pre deti prostriedkom rozvoja ich osobnosti a výchovnou i vzdelávacou metódou.

„Človek je len vtedy celým človekom, keď sa hrá.“ (F. Schiller)

Milí rodičia, vítame Vás na našej webovej stránke Detského centra Kolibrík s. r. o.!

Naše detské centrum deťom umožňuje spoznávať a objavovať svet vôkol nás zábavnou formou a to prostredníctvom hry. Hra je pre deti prostriedkom rozvoja ich osobnosti a výchovnou i vzdelávacou metódou.

Deťom poskytujeme plnohodnotne strávený čas v príjemnom rodinnom a podnetnom prostredí so získaním nových skúseností a zážitkov.

 

Tešíme sa na každého nového kamaráta!