Téma týždňa

Pracujeme v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Na základe, ktorého sa deti každý týždeň zoznamujú s rôznymi témami ako doprava, príroda, ľudské telo, rodina, svet okolo nás. Aby sme podporovali ich všeobecný rozhľad.

Športove aktivity

V rámci zdravého vývinu dieťaťa sa zameriavame aj na športovú stránku a každý deň sa venujeme zdravému cvičeniu. V spolupráci s Plaveckou akadémiou organizujeme kurz plávania. A raz týždenne cvičíme s lektorkou jogu.

Malí vedci

Veda je pre nás hrou a tak sa každú stredu venujeme pokusom, ktorá nás učí ako funguje  fyzika, prírodné javy ale aj chémia. Používame prísady, ktoré nie sú nebezpečné pre deti ale dajú sa voľne nájsť v prírode alebo domácnosti.

Spoločenské a kultúrne podujatia

Aby sme bližšie spoznali aj svet okolo navštevujeme ZOO, botanickú záhradu, Bibianu, biofarmu, detské múzeum, ale aj vianočné trhy. A sezónne spolu s deťmi pre rodičov pripravujeme aj besiedky pri príležitosti leta, Halloweenu a vianočných sviatkov.

Predškolská výchova

Každé dieťa, ktoré dosiahne obdobie minimálne rok pred nástupom do ZŠ u nás absolvuje predškolskú prípravu aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka.

Rozvíjanie estetického cítenia

Vzťah umenie a dieťa pokladáme za dôležitý a preto prostredníctvom hudobnej a výtvarnej výchovy sa snažíme rozvíjať citovú stránku dieťaťa.

Malí kuchári

Z úrody, ktorú si naše deti samy vypestujú v škôlkarskej záhradke si pripravujeme dobroty počas celého roka.