DC Kolibrík – súkromná škôlka v Bratislave

Milí rodičia, vítame Vás na stránke súkromnej škôlky DC Kolibrík!


Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, prosíme rodičov pri rannom odovzdávaní detí mať na tvári rúško, alebo podobnú ochrannú úst a nosa. Zároveň prosíme vybaviť deti vlastnou prázdnou fľašou s menovkou a čistým pyžamkom. Rúška nie sú pre deti potrebné. Deti poprosím odovzdať pri vchode, po čom im vydezinfikujeme ruky a zmeriame teplotu bezdotykovým teplomerom. Prevádzkové hodiny našej škôlky zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie.

Veľmi sa na vás všetkých tešíme!


Naša škôlka sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto a je v blízkosti Horského parku. Deťom poskytujeme plnohodnotne strávený čas v príjemnom rodinnom a podnetnom prostredí so získaním nových skúseností a zážitkov.

Naša škôlka deťom umožňuje spoznávať a objavovať svet vôkol nás zábavnou formou a to prostredníctvom hry.

Škôlka má vlastnú záhradu, pieskovisko, preliezky a záhradný domček.

Prijímanie detí prebieha počas celého roka, pokiaľ sú voľné miesta. Prijímame deti vo veku od 2 – 6 rokov. Škôlka je schválená regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky.

Hra je pre deti prostriedkom rozvoja ich osobnosti a výchovnou i vzdelávacou metódou.

„Človek je len vtedy celým človekom, keď sa hrá.“

(F. Schiller)

Tešíme sa na každého nového kamaráta!