DC Kolibrík – súkromná škôlka v Bratislave

Milí rodičia, vítame Vás na stránke súkromnej škôlky DC Kolibrík!


Milí rodičia, milé deti, naša škôlka sa opäť otvára 1.6.2020.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, prosíme rodičov pri rannom odovzdávaní detí mať na tvári rúško, alebo podobnú ochrannú úst a nosa. Zároveň prosíme vybaviť deti vlastnou prázdnou fľašou s menovkou a čistým pyžamkom. Rúška nie sú pre deti potrebné. Deti poprosím odovzdať pri vchode, po čom im vydezinfikujeme ruky a zmeriame teplotu bezdotykovým teplomerom. V súčastnosti sa budú detičky zdržovať len v areáli škôlky. Prevádzkové hodiny našej škôlky zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie.

Veľmi sa na vás všetkých tešíme!


Naša škôlka sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto a je v blízkosti Horského parku. Deťom poskytujeme plnohodnotne strávený čas v príjemnom rodinnom a podnetnom prostredí so získaním nových skúseností a zážitkov.

Naša škôlka deťom umožňuje spoznávať a objavovať svet vôkol nás zábavnou formou a to prostredníctvom hry.

Škôlka má vlastnú záhradu, pieskovisko, preliezky a záhradný domček.

Prijímanie detí prebieha počas celého roka, pokiaľ sú voľné miesta. Prijímame deti vo veku od 2 – 6 rokov. Škôlka je schválená regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky.

Hra je pre deti prostriedkom rozvoja ich osobnosti a výchovnou i vzdelávacou metódou.

„Človek je len vtedy celým človekom, keď sa hrá.“

(F. Schiller)

 

Tešíme sa na každého nového kamaráta!