07:30 — 09:00
Príchod detí, ranné hry, postupné vítanie kamarátov.

09:30 — 10:00
Umyjeme si rúčky a zdravo sa nadesiatujeme.

10:00 — 10:40
Edukačné aktivity — rozvoj osobnosti dieťaťa v oblastiach perceptuálno-motorickej (jemná motorika, svalové napätie… vizuomotorika, grafomotorika…), kognitívnej (zdravie, bezpečnosť, číselný rad, príroda…), sociálno-emocionálnej (rozhodovanie sa, komunikácia, riešenie problémov, výtvarná tvorivosť, literárna činnosť…) a anglický jazyk v priebehu celého dňa.

10:40 — 11:00
Zacvičíme si.

11:00 — 12:00
Pobyt vonku.

12:00 — 13:00
Umyjeme si rúčky a dobre sa naobedujeme. Pripravíme sa na odpočinok.

13:00 — 14:45
Odpočinok v postieľkach. (Iné aktivity pre deti, ktoré sa už vyspinkali.)

14:45 — 15:20
Olovrant.

15:20 — 17:30
Hry podľa výberu, odchádzanie detí.